Agenda

Schrijf ook alvast in je agenda;

Zondag 19 december - Borrel rondom de Kerstboom

Zaterdag 1 januari - Nieuwsjaarborrel bij Ons Dorp